Ochrana osobních údajů

Tento dokument popisuje, jak mohou být na našich stránkách osobní údaje shromažďovány i (ne)používány a popisuje povinosti a odpovědnosti, které se týkají daného shromažďování a/nebo použití. Tyto podmínky se vztahují na naše internetové stránky a výhradně na jejich obsah, nevztahují se však na odkazované stránky nebo jiný obsah třetích stran.


Ve vztahu ke konečným uživatelům je naším závazkem provozovat tyto stránky uceleně a poctivě - věnujeme dostatek času, úsilí a péče na ochranu uživatelů a informací, které mohou být postoupeny.


Shromažďování informací

Osobní informace jako např. jméno či kontaktní údaje shromažďujeme pouze v případě, jsou-li uživateli dobrovolně postoupeny. Poskytnuté informace jsou použity ve vztahu k Vašemu specifickému požadavku a nemohou být použity pro jiné účely, pokud k tomu příslušný uživatel nedal svolení.


Obsah třetích stran

Na našich stránkách mohou být zobrazeny odkazy i obsah třetích stran. Prostřednictvím daných odkazů opouští uživatel naše stránky, tato Ochrana osobních údajů se netýká jakýchkoliv cílových stránek. Tyto podmínky jsou platné pouze pro obsah našich stránek, www.bagrco.com.


Cookies a podobné technologie

Tyto stránky mohou používat cookies nebo podobné technologie přispívající k co nejpříjemnějšímu využití ze strany uživatele. Tyto informace nám umožňují průběžně upravovat stránky tak, aby maximálně odpovídaly typu prohlížeče, operačního systému a frekvenci návstěv. Osobní informace nemohou být touto cestou shromažďovány, pokud k tomu konečný uživatel nedal souhlas. Sumární (agregované) informace mohou být sdíleny s třetími stranami.


Tyto podmínky se vztahují pouze na online aktivity na těchto stránkách, jakkoliv však neupravují interakce offline či mimo ně.


Poskytování informací třetím stranám

Osobní informace můžeme sdílet pouze se státními úřady nebo jinými subjekty, které se zabývají prevencí a vyšetřováním podvodů, popř. nařizuje-li nám to zákon. Tyto informace nejsou nikdy sdíleny se třetími stranami pro marketingové účely.


Bezpečnost informací

V případě, že nám uživatel dobrovolně poskytne osobní informace, učiníme veškeré nezbytné kroky k ochraně těchto údajů. Pouze oprávnění zaměstnanci či smluvní dodavatelé (s platnou dohodou o mlčenlivosti) budou mít přístup k těmto informacím a učiní veškeré nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti a nedotknutelnosti těchto údajů.


Úpravy Ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změny těchto podmínek bez předešlého uvědomění konečných uživatelů, případné změny však zvýrazníme na těchto stránkách.


Karel Bartes & Richard Gregor