Dohoda o přístupu

Prohlížením a používáním těchto internetových stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek přístupu a použití. Projděte si prosím následující podmínky v celém rozsahu a ubezpečte se, že, než budete pokračovat v jejich prohlížení a použití, jim zcela rozumíte.


Pojmy “my”, “nás”, “naše” nebo “vlastník” znamená “Karel Bartes a Richard Gregor” a administrátoři těchto stránek, www.bagrco.com. “Vy” znamená jakýkoliv koncový uživatel nebo návštěvník těchto stránek.Copyright

Veškerý obsah (včetně textů, grafiky, návrhů a všech zdrojových kódů) náleží vlastníkovi těchto stránek a je chráněn zákony na ochranu duševního majetku. Kopírování, redistribuce, použití nebo zveřejnění jak zdarma, tak i za úplatu jsou přísně zakázány. Vybrané části obsahu stránek jsou s autorskými právy či licenčním dílem třetích stran.Podmínky prohlížení a použití

Obsah těchto stránek může být upraven bez předešlého uvědomění koncových uživatelů. Účel těchto stránek je čistě informativní.


Vlastník nezaručuje přesnost, aktuálnost, výkon, úplnost nebo vhodnost obsahu a informací na těchto stránkách. Berete na vědomí, že takové chyby nebo nepřesnosti mohou existovat a vlastník těchto stránek za ně není jakkoliv odpovědný.


Vlastník těchto stránek není odpovědný za obsah třetích stran, který může být umístěn na těchto stránkách koncovými uživateli, nebo cílový obsah, na který směřují internetové odkazy a to včetně jiných internetových stránek.


Použití a zobrazení informací na těchto stránkách je pouze na Vaše vlastní riziko. Jakékoliv následky, ke kterým může dojít, nejsou odpovědnostní vlastníka těchto stránek.


Neoprávněné použití těchto stránek a jejich obsahu může vést k uplatnění nároku na náhradu škody a/nebo trestnímu řízení na základě lokálního i mezinárodního práva.


Vyhrazujeme si právo na omezení přístupu k vybraným částem našich internetových stránek. Máte-li jako koncový uživatel přidělené přihlašovací údaje (login, heslo, aj.), je Vaší povinností s těmito údaji nakládat jako důvěrnými.


Vlastník těchto internetových stránek není odpovědný za obsah vygenerovaný koncovým uživatelem, ani jakékoliv porušení či poškození, ke kterým tímto obsahem může dojít.


Karel Bartes & Richard Gregor